Emanete riayet

Sual: Emanete riayetin dinimizdeki yeri nedir?

CEVAP

Emanete riayet çok önemlidir. Müminun suresinin başında, kurtuluşa eren müminlerin vasıfları bildiriliyor. 8. ayette de bunların emanete ve ahitlerine riayet ettikleri açıklanıyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Emanete riayet edilmezse, çeşitli belâya maruz kalınır.)

(Mümin her kabahati yapabilir. Fakat, hıyanet etmez ve yalan söylemez.)

(Emanete hıyanet etmek münafıklık alametidir.)

(Hile ve hıyanet sahibi ateştedir.) 

(Hayâsız olan, emanete hıyanet eder, hain olur, merhamet duygusu kalmaz, dinden uzaklaşır, lânete uğrar, şeytan gibi olur.)

(Emanete riayet etmeyenin dini yoktur. Onun namazı da, zekâtı da kabul olmaz.) 

geri    kulhakları    ileri