Evliyaya Derece

Sual: Şah-i Nakşibend, Abdülkadir-i Geylani ve Ahmed Rufai hazretlerinden hangisi daha üstündür?

CEVAP

Bir ilkokul talebesi, bir profesörün bilgi derecesini ölçemez. Şu profesör, ötekinden üstündür dese, hiç kıymeti olmaz. Evliya olmıyan kimse de (Şu velî, ötekinden üstündür) diyemez. Derse, hiç kıymeti olmaz. Bahsettiğiniz üç zatın da büyük evliyadan olduğunu, onlardan sonra gelen velîler bildirmişlerdir.

geri    mucize-keramet-sihr    ileri