Kimlere Selam Verilmez

Sual: Yahûdî komşularımız var. Selâm aşıyoruz. Yahûdîye selâm verilmiyeceğini söylüyorlar. Kimlere selâm verilmez?

CEVAP

Açıktan günah işliyen fâsıklara selâm verilmez, meselâ kumar oynayana ve içki içene selâm verilmez. Yabancı kadınlara da selâm verilmez. Yabancı kadın ihtiyâr ise selâm verilir. Fâsıklara, günah işlerken, meselâ kumar oynarken, mâni’ olmak niyeti ile selâm vermekte mahzûr yoktur.

Kâfirlere, Yahûdî ve Hıristiyanlara ancak iş düştüğü zaman selâm verilebilir. Zimmîyi [gayrı müslim vatandaşı] üzmemek için selâm vermek, selâmını almak ve tokalaşmak câizdir. Açıkça günah işliyen fâsığa selâm vermek de böyle câizdir. (Dürr-ül-muhtâr)

Kâfire saygı göstermek için selâm verilmez. Hadîs-i şerîfte, (Münâfık [ve her çeşit kâfir] ile konuşurken, efendim, demeyiniz) buyuruldu. Zâlime, kâfire hurmet etmek, saygı ile selâm vermek, üstâdım demek, küfür olur. (Berîka)

İslâmiyetin hâkim olduğu dönemlerde gayrı müslime ve fâsık müslümana selâm verilmezdi. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: (Yahûdî ve Hıristiyanlara selâm vermeyiniz!) [Müslim]

(Bir kitap ehli [Yahûdî veya Hıristiyan] size selâm verdiği zaman, “ve aleyküm” deyiniz!) [Buhâri]

Bir kâfire, (Allah ömürler versin) demek, câiz değildir. Müslüman olması için veya cizye vererek devletimizin kuvvetlenmesi için, böyle duâ etmek, câiz olur. (Berîka)

Demek ki, ihtiyâç düşünce veya onu üzmemek için veya buna benzer sebeplerle Yahûdîyle, Hıristiyanla veya başka bir kâfirle selâmlaşmak veya onun müslüman olması için duâ etmek câiz olur.

geri    selamlaşmak    son-başa