Adak etini kim yiyemez?

Sual: Adak etinden kimler yiyemez?

CEVAP

Fakîr veya zengin, adakta bulunursa, adak hayvanın etinden yiyemez ve zekât verilmesi câiz olmayan anasına, babasına, dedesine, evlâdına, torununa, kocasına veya karısına, fakîr olsalar da, yediremez. Yerse veya bunlara yedirirse, yenilen etin kıymetini, fakîrlere sadaka verir. Yeniden hayvan kesmek gerekmez.Akrabasından ve evinde bulunanlardan, zekâtını vermesi câiz olan büyük, küçük herkes yiyebilir. Kardeş, kayınvâlide, kayınpeder, gelin, üvey anne, üvey baba, üvey evlât, süt anne, süt baba ve süt kardeş de yiyebilir. Bunların içinde zengin olanlar yiyemez. Yerlerse, adak sahibi, bunların yediklerinin kıymetini fakîrlere verir. (Hindiyye)

online casino

geri    kurban    ileri