Fakirlerin Üstünlüğü

Sual: Fakirlere yardım etmek lazım mı?

CEVAP

Fakirlere yardım etmeyi nimet ve ganimet bilmelidir! İmkanları olduğu hâlde, fakirlere yardım etmeyenler, kıyamette pişman olacaklardır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

online casino

(Yoksulları doyurun! Çünkü kıyamette onların üstünlüğü  olacak, "Dünyada iken, bir hatadan dolayı nasıl birbirinize özür dilediyseniz, şimdi de fakirlerden özür dileyin!" denilecektir.) [Ebu Nuaym]

geri    ticaret    ileri