Kötü âlimler

Dini, siyasete, ticarete veya herhangi bir menfaate alet etmek caiz değildir, büyük günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Yazıklar olsun kötü âlimlere ki, ilmi ticarete alet eder, devlet adamlarına yaklaşıp menfaat temin etmeye çalışırlar. Bunların yaptıkları ticaret, kesada [darlığa, kıtlığa] uğrasın!)

(Öyle bir zaman gelir ki, âlimler fitne unsuru olur, camiler ve hafızlar çoğalır ama [hakiki] âlim hiç bulunmaz.)

(Din bilgilerini dünya menfaati için öğrenenlere, ilmini paraya değişenlere kıyamette ateşten gömlek giydirilir.)

(Cehennem zebanileri, günah işliyen hafızlara, puta tapanlardan daha önce azab yapar. Çünkü bilerek yapılan günah, bilmiyerek yapılandan daha kötüdür.)

(İnsanların en kötüsü, kötü âlimlerdir.)

(İlim, Allah rızası için değil, dünya menfaati için öğrenildiği ve ibâdetler, dünya menfaatlerine alet edildiği zaman fitneler zuhur edecektir.)

Kur'an-ı kerimde, Allahü teâlâ, kötü âlimleri kitap yüklü merkebe benzetmiştir. (Cuma 5)

Bazıları, peygamber efendimizin ben peygamberlerin efendisiyim gibi sözlerini övünmek olarak gösteriyorlar. Bu yanlıştır. Böyle demek, öğünmek değil, gerçeği bildirmektir. (Ben evliyayım) demek öğünmek olur. Fakat (Ben Peygamberim) demek böyle değildir. Gerçeği bildirmek vazifesi olduğu ve vazifesini yapmak mecburiyetinde de olduğu için böyle buyurmuştur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Kıyamette, önce ve sonra gelenlerin seyyidiyim. GerçeğiHakikati bildiriyorum, öğünmüyorum.)

(Allahü teâlânın habibi, Peygamberlerin reisiyim. Öğünmek için söylemiyorum.)

(Peygamberlerin sonuncusuyum, öğünmüyorum, ben Abdullahın oğlu Muhammedim . Allahü teâlâ insanları yarattı. Beni insanların en iyisinden yarattı, insanları fırkalara [milletlere, ırklara] ayırdı. Beni, en iyisinde bulundurdu. Sonra bu en iyi fırkayı  cemaatlere ayırdı. Beni, en iyisinde bulundurdu. Sonra, bu cemaati evlere ayırdı. Beni, en iyi evden [aileden] dünyaya getirdi. İnsanların en iyisiyim. En iyi ailedenim. Kıyamette, herkes sustuğu zaman, ben konuşurum. Kimsenin kımıldayamadığı vakitte, onlara şefaat ederim. Kimsede ümit kalmadığı bir zamanda, onlara müjde veririm. O gün her iyilik, her türlü yardım, her kapının anahtarı bendedir. Liva-i hamd benim elimdedir. İnsanların en hayırlısı, en cömerdi, en iyisiyim. Kıyamet günü, Peygamberlerin imamı, hatibi ve hepsine şefaat edici benim. Bunu öğünmek için söylemiyorum.) [Hakikati bildiriyorum. Hakikati bildirmek vazifemdir. Bunları söylemezsem, vazifemi yapmamış olurum.] [Bunun için mu'cize göstermek lâzım; fakat kerâmet göstermek lâzım değildir.]

geri    ilim    ileri