Dinimizde alimin ve ilmin önemi

Sual: İlmin ve âlimin dinimizdeki yeri nedir?

CEVAP

İlmin önemi çok büyüktür. Yaratılış gayesine uygun yaşamak, dinimizin emrettiği faydalı işleri yapmak, zararlı şeylerden kaçmak için ilim sahibi olmak gerekir. Kur'an-ı kerimde buyuruldu ki:

(Allah iman edenleri yüceltir; bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise, kat kat derecelerle yükseltir.) [Mücadele 11]

(De ki, hiç bilenlerle bilmiyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir.) [Zümer 93]

(Kulları arasında Allahü teâlâdan en çok korkan âlimlerdir.) [Fatır 28]

(Bilmiyorsanız, bilenlere sorun!) [Nahl 43]

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

(Allahü teâlâ, İbrahim aleyhisselama "Ben ilim sahibiyim, ilim sahiplerini severim." buyurdu.) [İbni Abdilber]

(İlim, İslâmın hayatı, imanın direğidir.) [Ebuşşeyh]

(Hiç kimse, cehaletle aziz, ilim ile de zelil olmaz.) [Askeri]

(Fıkıh öğrenmek her müslümana farzdır. Fıkhı öğrenin ve öğretin, cahil olarak ölmeyin!) [İ. Maverdi]

(Boş vaktini ilme harcıyan kurtulur.) [İ. Maverdi]

(Salih âlimlerden olun, eğer salih âlimlerden olamazsanız, böyle âlimlerin sohbetinde bulunun, sizi hidayete kavuşturacak, dalaletten uzaklaştıracak ilmi dinleyin!) [İ. Maverdi]

(Ya âlim, ya talebe ol, ya dinleyici veya ilmi seven ol! Beşincisi olma helak olursun!) [Beyhekî]

(Hikmet, [fen ve sanat] müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa alsın! [İbni Asakir]

(İlim Çinde de olsa alın.) [Beyhekî]

(İlim öğrenmek, kadın-erkek her müslümana farzdır.) [Beyhekî]

(İlim öğrenmek, namaz, oruç, hac ve cihaddan da efdaldir.) [Deylemî]

(Yarın ölecek gibi ahırete, hiç ölmiyecek gibi dünyaya çalışın!) [İbni Asakir]

(Nerede ilim varsa, orada müslümanlık vardır.) [S.Ebediyye]

(Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeye çalışınız!) [S.Ebediyye]

(Bilerek yapılan az bir ibâdet, bilmiyerek yapılan çok ibâdetten daha iyidir.) [Şira]

(Âlimler Peygamberlerin varisleridir.) [İ.Neccar]

(Âlimin, abide üstünlüğü, 14. gecede, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir.) [Ebu Nuaym]

(Bir âlim, bir şehirden gelip geçse, onun ayak basmasının hürmetine, oradaki kabristandan kırk gün azab kaldırılır.) [R.Nasıhin]

Hz. Lokman, oğluna buyurdu ki:

(Âlimlerle otur, hikmet sahiplerinin sözlerini dinle! Allahü teâlâ, bahar yağmuru ile toprağa hayat verdiği gibi, ölü kalbleri hikmet nurları ile diriltir.)

İlim, Cennete giden bir yol, gurbette arkadaş, yalnızlıkda sırdaştır. İlim, iki cihanda kurtuluş, düşmana karşı siperdir. İnsan için hayâ, gözler için ziyadır.

İlim öğrenmek ve öğretmek çok mühimdir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

(Allahü teâlâ ilim verdiği âlimlerden de Peygamberlerden aldığı misak gibi, ilimlerini saklamayıp insanlara açıklamaları için, söz almış ve "Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et!" buyurmuştur.) [Ebu Nuaym]

(En güzel hediye, hikmetli bir sözü iyice anlayıp, din kardeşine anlatmaktır.) [Taberânî]

(Heves edilecek iki kimse vardır: Biri, Allahü teâlânın verdiği ilimle amel edip başkasına da öğreten, ikincisi de, Allahın verdiği serveti hayra sarfedendir.) [Buharî]

(Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, sabaha kadar ibâdetten daha sevabdır.) [Deylemî]

(İlim yolunu tutana, Allah Cennet yolunu açar.) [Tirmizî]

(Melekler, ilim talebesinden mennun oldukları için kanatlarını onların üzerine gererler.) [İ. Abdilber])

(İlimden bir mesele öğrenmek, dünyadaki her şeyden kıymetlidir.) [Taberânî]

geri    islamiyetvediğerdinler    ileri