Hıristiyanlık ve akılcılık

Sual: Bir profun, "Batı bugün ilerlemesini akılcılıkla uyuşabilen hıristiyanlığa borçlu" demesi  uygun mudur?

CEVAP

Ortaçağda hıristiyanlık büyük devletlerin resmi dini iken, korkunç bir karanlık devir  yaşanıyordu. Hz. İsanın telkin ettiği insanlık esasları yerine, taassup, kin ve zulüm hakimdi.  Hıristiyanlar, ilmin karsısına çıktılar. Dünyanın döndüğünü bildiren Galileyi, dinsiz diyerek  öldürmeye teşebbüs ettiler. Doktor ve teolog olan Michel Serve (Teslis) denilen üç tanrı inancını  reddettiği için, portestan Calvinin teşvikleriyle 1553de Genevede diri diri yakıldı. (Kamus-ül alam, Larousse)

Tüyleri ürperten Engizisyon mahkemeleri kurarak yüz binlerce insanı haksız yere, çeşitli  işkencelerle öldürdüler. Papaslar para karşılığında günah affettiler, Cennetten yer sattılar.

Ortaçağda, hıristiyanlık devlet halinde, hurafe içinde zulüm saçarken, islâm dini, refah ve  huzur içinde yaşamak imkanı bağışlamış, müslümanlar her alanda ilerlemişti. İnsanlığı,  hıristiyanların ilah dedikleri putlara insan kanı dökmek faciasından islâmiyet kurtardı. Bunun  yerine, zekât, adak, gibi güzel hasletleri getirmekle sosyal adaletin temelini kurdu.

İslâmiyet, bütün yenilikleri emreden bir dindir. Müslümanlar, tıpta, kimyada, astronomide,  coğrafyada, tarihte, edebiyatta, matematikte, mühendislikte, mimarlıkta ve bunların hepsinin  temeli olan güzel ahlâk ve sosyal bilgilerde en üstün dereceye varmışlar, batının, bugün dahi  büyük bir saygı ile andığı büyük bilginler, mütehassıslar yetiştirmişler, medeniyetin önderi  olmuşlardır.

Hıristiyanlar, en modern bilgileri islâm üniversitelerinden öğrenmişlerdir. Bugün bile,  Avrupada, kimyaya ve cebire, (Arabça Alcebir kelimesinden) "Algebra" adı verilmektedir. Çünkü  bu ilimleri müslümanlar bulmuştur.

Hıristiyanlar, dünyayı tepsi gibi dümdüz ve etrafı duvarla kaplı zannederken müslümanlar,  dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü isbat etmişlerdir.

İlmin yayılması için gereken kâğıt, 794 senesinde Bağdattaki bir kâğıt fabrikasında imal  edilirken, hıristiyan batı, kâğıt fabrikasını ancak 1100 yılında işletebilmiştir.

Cabir Hayyan, atom bombası fikrinin ve kimya ilminin babası olan büyük âlimdir. Ebul-Vefa  hazretleri, Trigonometride, tanjant, kotanjant, sekant, kosegantı bulan matematikçidir. Müslüman,  bütün bunları, hıristiyanlarca; doktorun büyücü, hastanın ise Şeytana tutulmuş, günahkâr sayıldığı  bir devirde gerçekleştirmiştir. (The Encyclopedia Americana USA 1973, The new Encyclopedia  Britannica, Müslüman İlim Öncüleri, İslâm Ansiklopedisi)

Batı bugünkü gelişmiş duruma hıristiyanlıktan uzaklaşmakla gelmiştir. Bir hıristiyan devleti olan Habeşistan, hıristiyanlığa bağlı kaldığı müddetçe daha çok sürünür.

Eskiden olduğu gibi bugün de, hıristiyanlık, Avrupalı aydına yetmemekte, onu felsefi  ideolojilere itmektedir. Akla zıt olan hıristiyanlığı, kurtuluş çaresi gibi göstermek büyük bir gaflettir.

geri    islamiyetvediğerdinler    ileri