Çok mühim tenbih

Sual: Bilip bilmeden çok söz söylüyor, doğru yanlış çok iş yapıyoruz. Farkında olmadan küfre düşmüşsek ne yapmamız lazımdır?

CEVAP

İslâm âlimleri buyuruyor ki: Her Müslümanın Allahın emirlerine uyması, yasak ettiği şeyler kaçması gerekir. İbadetleri yapmaya, haramlardan sakınmaya önem vermeyenin imanı gider, kâfir olur. Kâfir olarak ölen kimse, ahirette sonsuz olarak cehennemde çeşitli azaplara maruz kalır. Affedilmesine ve cehennemden çıkmasına imkân ve ihtimal yoktur.

Bir Müslümanın küfre düşmesi, yani kâfir olması çok kolay olur. Çünkü her sözde ve her işte kâfir olmak ihtimali çoktur. Bunun için küfrün sebebi bilinmese de, her gün bir kere, (Ya rabbi, bilerek veya bilmeyerek küfre [kâfirliğe] sebep olan bir söz söyledim veya bir iş yaptımsa, pişman oldum,. Beni affet) demelidir. Böyle tövbe eden muhakkak af olur, cehennemden kurtulur. Cehennemde sonsuz kalmamak için, her gün muhakkak tövbe etmelidir. Müslümanın bu tövbeden daha önemli görevi yoktur.

Kul hakkı bulunan günahlara tövbe ederken bu hakları ödemeli, kılınmamış namaz borçlarına tövbe ederken de, bunları kaza etmeye çalışmalıdır. (S.Ebediyye)

geri    küfür    ileri