Kelime-i şehadet okuyan kimseye

Sual: Müslümanda, küfrü gerektiren bir durum görülse, buna kâfir denir mi?

CEVAP

Müslüman olduğunu söyliyen, (Kelime-i şehadet) okuyan kimseye, şüphe ile küfür damgası basılamaz. Müslüman olduğunu söyliyen bir kimsenin bir işinde veya sözünde birçok küfür alametleri ile bir iman alameti veya küfür olması şüpheli olan bir alamet bulunsa, buna kâfir dememelidir. Çünkü müslüman iyi zan olunur.) (R. Muhtar)

(Bezzâziyye) fetvasında şunu da ekliyor ki, (Küfür alametini dilediği açıkça anlaşınca, kâfir olur. Tevil etmemiz fayda vermez.)

geri    küfür    ileri