Hak helâl etmek

Sual: Hakkını, mümin-kâfir, herkese helâl etmek câiz midir?

CEVAP

Câiz ve iyidir. Âhirette karşılık olarak çok sevâb verilir.

Sözle hakkını helal eden

Sual: Kalben değil de, sözle hakkını helâl eden, helâl etmiş olur mu?

CEVAP

Evet helâl etmiş olur.

 

Hakkını helal edip vazgeçse

Sual: Biri, hakkını helâl etse, sonra vazgeçse, vazgeçtiğini bize bildirmezse, âhırette yine hak talebinde bulunabilir mi?

CEVAP

Bildirse bile bulunamaz.

 

Bütün hakları helal etmek

Sual: Bende, mâlî, nefsî, ırzî ve mahremî hakkı olan bir kişi, bu hakları bilmeden, (bütün haklarımı sana helâl ettim) dese, haktan kurtulur muyum?

CEVAP

Evet.

geri    kulhakları    ileri