Cehennem Sonsuz

Sual: Kâfir dostu biri, "Cehennem sonsuz değil, çok manasına sonsuz denmiş" diyerek kâfirlerin de Cennete gireceğini yazıyor. Cennet-Cehennem sonsuz değil midir?

CEVAP

Cehennemin ve Cennetin sonsuz olduğuna dair birçok ayet-i kerime vardır. Mesela Bekara 25, A.İmran 116, Maide 85, Enam 128, Tevbe 68, Hud 107.

Ayet-i kerimede Cehennem için de, Cennet için de (Hüm fiha halidun = Onlar orada ebedi kalırlar) buyuruluyor. (Bekara 81, 82)

Eğer "halidun" kelimesi tevil edilirse, Cennetin de sonsuz olmadığı ortaya çıkar. Halidun kelimesini cehennem için tevil edip de cennet için niçin tevil etmiyor? Sizin de bildirdiğiniz gibi, Yahudi ve Hıristiyanları cennete koymaya çalıştığı gibi, şimdi de bütün kâfirleri cennete koymaya çalışıyor. Şeytanın yoldaşları ne yapsa faydasızdır.

geri    mezhep    ileri