Dinin temel direği fıkıh ilmidir

Kur'an-ı kerimde, Resulullaha ve âlimlere uymamız emrediliyor. (A.İmran 31, Haşr 7, Nahl 43)

Peygamber efendimiz de, (Âlimlere tabi olun) buyuruyor. (Deylemî)

O hâlde, Allahü teâlânın emrine uyarak, âlimlere tabi olmamız, uymamız şarttır. Fıkhı bilmeden dine uymak mümkün olmaz. Çünkü dinin temeli fıkıhtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(İbadetlerin en kıymetlisi fıkhı öğrenmek ve öğretmektir.) [İbni Abdilberr]

(Her şeyin dayandığı direk vardır. Dinin temel direği, fıkıh ilmidir.) [Beyhekî]

(Âlimlerin en hayırlısı fıkıh âlimleridir.) [Maverdi]

(Allah, iyilik vermek istediği kimseyi fıkıh âlimi yapar.) [Buharî]

(İbadet için fıkıh kâfidir.) [Beyhekî]

(Fıkhı bilmeden ibâdet eden, gece karanlıkta bina yapıp, gündüz yıkana benzer.) [Deylemî] 

geri    mezhep    ileri