Kur'an-ı kerime nasıl uyulur?

Sual: Kur’ana uymak nasıl olur, yani insan ne yapınca Kur’ana uymuş olur?

CEVAP

İslâma, Kur'ana uymak, tefsir okumakla değil, ancak hak olan bir mezhebe uymakla olur. Bir kimse, Kur'an-ı kerimden, tefsirden anladığına uyarsa, İslâma uymuş olmaz. Kur'an-ı kerimde her hüküm var ise de, bunları doğru olarak Resulullah efendimiz açıklamıştır. Resulullaha uymak farzdır. Kur'an-ı kerimde buyuruluyor ki:

(De ki, "Eğer Allahı seviyorsanız, bana tabi olun!") [A. İmran 31]

(Ona tabi olun ki, doğru yolu bulasınız.) [Araf 158]

(Resule itaat eden Allaha itaat etmiş olur.) [Nisa 80]

İmam-ı Rabbanî hazretleri buyurdu ki:

(Cenab-ı Hak, Kur'an-ı kerimde, Muhammed aleyhisselama itaat etmenin, kendisine itaat etmek olduğunu bildiriyor. O hâlde, Onun Resulüne itaat edilmedikçe, Ona itaat edilmiş olmaz. Bunun pek kati ve kuvvetli olduğunu bildirmek için, (Elbette muhakkak böyledir) buyurup, doğru düşünmiyenlerin, bu iki itaati birbirinden ayrı görmelerine meydan bırakmadı. Yine buyurdu ki:

(Kâfirler, Allahü teâlânın emirleri ile peygamberlerinin emirlerini birbirinden ayırmak istiyorlar. Bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyorlar. İman ile küfür arasında bir yol açmak istiyorlar. Onların hepsi kâfirdir. Kâfirlerin hepsine Cehennem azabını, çok acı azabları hazırladık.) [Müjdeci Mektublar 152] 

geri    mezhep    ileri