Peygamberleri inkâr

Sual: “Allahın varlığını kabul ediyorum, ama peygamberlere inanmıyorum” diyen kimse müslüman mıdır?

CEVAP

Hayır, müslüman değildir. İmanın şartı altıdır. Allaha, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, hayrın ve şerrin Allahtan olduğuna ve öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Birini inkâr eden iman etmiş olmaz.

Her şeyi hikmetli yaratan Allah, insanları başıboş mu bırakır? Onların nasıl hareket edeceğini elbette bildirir. Elçileri [peygamberleri] vasıtası ile kitaplar göndererek, neleri yapıp neleri yapmamak lazım geldiğini bildirmiştir.

Peygamberler Allahın emirlerini noksansız bildirmişlerdir. Her şeye gücü yeten Allahü teâlâ, gelecekte olacak [yani yaratacağı] şeyleri de bildiği için, emrini değiştirecek, yanlış iş yapacak kimseleri peygamber olarak gönderir mi? Hâşâ Allahın emirlerini değiştirseler, yanlış şeyler söyleseler, her şeye gücü yeten Allahü teâlâ buna mani olmaz mı? Yaratmadan önce her vasfını bildiği en seçilmiş, en güvenilir insanları peygamber yaparak göndermiştir. Peygamberi inkâr, Allahı inkâr olur.

Allahü teâlâ, (Ben insanları bana ibadet etmeleri için yarattım) buyurdu.(Zariyat 56)

Peygamberler, kitaplar göndermeseydi, biz Allaha nasıl ibadet edecektik?  Allaha inanıp da onun elçilerine inanmamak normal değildir.

geri    mezhep    ileri