Tefsir-i Meraği

Sual: Tefsir-i Merağinin yazarı Mısırlı Mustafa Meraği kimdir?

CEVAP

Yüksek İslâm Enstitüsü eski Müdürü Ahmed Davudoğlu Hoca, "Din Tamir Davasında DİN TAHRİPÇİLERİ" isimli kitabında özetle diyor ki:

(M.Abduhun tilmizi [çömezi] Merağinin Ezher rektörlüğü benim Mısırda talebeliğim zamanına rastladığı için kendisini tanırım. Şeyhulislam Mustafa Sabri efendi gibi hakiki İslâm âlimleri, Abduhu, bunu ve emsalini haklı olarak tenkid etmiştir. Fakat Meraği, cevap verecek vasıfta değildi. Meraği, üstadı M.Abduh ve üstadinin üstadı Efgani gibi bir çok tashihi güç hatalara düştü. Birkaçı şöyle:

1- Meraği, üstadı Abduh ve arkadaşı Reşit Rıza gibi mucizelere inanmaz.

2- Fıkıh dinden değil der. Kur'anda fıkıh öğrenmek emrediliyor. (Tevbe 122) Hadis-i şerifte de buyuruldu ki: (Allah kimin hayrını murad ederse, onu dinde fakih kılar) [Buharî]

3- Arap olmıyanın, Kur'an tercümesi ile namaz kılması caiz ve hatta daha iyi diyor. 

geri    mezhep    ileri