Berat gecesi

Sual:  Berat gecesinin önemi nedir, berat kandili münasebetiyle hangi gün oruç

tutulur?

CEVAP

Berat gecesi, şaban ayının onbeşinci gecesidir. Yani 14 şabanın bittiği günün gecesini ertesi güne bağlayan gecedir. Bünyesi zayıf olan, şabanın onbeşinden sonra oruç tutmayıp, Ramazan-ı şerife hazırlanmalıdır! Sağlığı yerinde olanın da, şaban ayının ekserisini, hatta tamamını oruçlu geçirmesi iyi olur. Hz. Aişe validemiz buyuruyor ki:

(Resulullahın, hiçbir ayda, şaban ayından daha fazla [nafile] oruç tuttuğunu görmedim. Hemen hemen şabanın tamamını oruçla geçirirdi.) [Tirmizî]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Şabanın 15. gecesi olunca, gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Affedilmek isteyen yok mu, günahlarını affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Derde müptela olan yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim.” Bu hâl, fecre [imsak vaktinin bitimine] kadar devam eder.) [İbni Mâce]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizî]

(Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arzedilir. Ben de amelimin oruçlu iken arzedilmesini isterim.) [Nesâî]

(Bu gece göklerin kapıları açılır, melekler, müminlere müjde verir, ibadete teşvik ederler.) [Nesâî]

(Şaban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilâhî dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü teâlâya ortak koşan mağfiret olunmaz.) [Beyhekî]

(Berat gecesini ganimet, fırsat biliniz. Çünkü belli bir gecedir. Kadir gecesi çok büyük ise de, hangi gece olduğu belli değildir. Berat gecesinde çok ibadet ediniz. Yoksa kıyamette pişman olursunuz.) [S. Ebediyye]

(Cebrail aleyhisselam geldi. “Kalk namaz kıl ve duâ et! Bu gece şabanın 15. gecesidir” dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allahü teâlâ affeder. Yalnız, müşrikleri, büyücüleri, falcıları, cimrileri, müşahini, alkollü içki içenleri, faiz alıp verenleri ve zina edenleri affetmez.) [Taberânî]

[Müşrik, şirke giren kâfirdir. Müşahin, bid’at ehli, mezhepsiz demektir.]

(Bu gece, sıla-i rahmi [salih akrabaları ile olan münasebetlerini] kesen, büyüklenen ve ana-babasına asi olan kimseler affa uğramaz.) [Beyhekî]

(Allahü teâlâ, Berat gecesinde, kin güden kimseyi, kinini bırakıncaya kadar affetmez) [Taberânî]

Cimrilik, kin gütmek, ana-babaya isyan gibi günahları işleyen kâfir olmaz. İmanı düzgün ise, günahlarının cezasını çektikten sonra cennete girer. Sevapları günahlarından daha çok ise cehenneme girmeden cennete gider.

Berat gecesinde, yeryüzüne rahmet, bereket, iyilik, af ve mağfiret indiği için, bu geceye mübarek denmiştir.

geri    mübarekgeceler    ileri