Mucizenin Şartları

Sual: Peygamerlere Peygamberlik gelmeden önce hasıl olan harükulade şeylere de mucize denir mi?

CEVAP

(Mucize), peygamber olduğunu söyliyen kimsenin, doğru söylediğini bildiren şeydir.

Mucizenin şartları vardır:

1- Allahın, mutad sebepler olmadan yapmasıdır. Çünkü Onun Peygamberini tasdik ettirecektir.

2- Harik-ulade olmalıdır. Adet olan şeyler, mesela güneşin hergün şarktan doğması, ilkbaharda çiçeklerin açması, mucize olmaz.

3- Bunu, başkalarının yapamaması gerekir.

4- Peygamber olduğunu bildiren kimsenin istediği zaman hasıl olmalıdır.

5- İstediğine uygun olmalıdır. Mesela (Şu ölüyü dirilteceğim) deyince, başka harika hasıl olursa, mesela dağ ikiye ayrılırsa, mucize olmaz.

6- İsteyip de hasıl olan mucize, kendisini yalanlamamalıdır. Mesela, (Şu hayvan ile konuşacağım) deyince, hayvan (Bu yalancıdır) derse, mucize olmaz.

7- Mucize, peygamber olduğunu söylemeden önce hasıl olmamalıdır. İsa aleyhisselamın beşikte konuşması, kuru ağaçtan taze hurma isteyince, eline hurma gelmesi, Muhammed aleyhisselam çocuk iken, göğsünün yarılıp, kalbinin yıkanıp temizlenmesi, başının üstünde bulut bulunması, ağaçların, taşların kendisine selam vermeleri gibi, önceden hasıl olan harikalar, mucize değildi. Keramet idiler. Bunlara (İrhas) denir. Peygamberliği kuvvetlendirmek içindirler. Bu kerametlerin Evliyada da hasıl olmaları caizdir. Peygamberler, peygamberlikleri kendilerine bildirilmeden önce, Evliya derecesinden aşağıda değildirler. Kerametleri görülür. Mucize, peygamber olduğunu bildirdikten az zaman sonra hasıl olabilir. Mesela, bir ay sonra şöyle olur deyince, hasıl olduğu zaman mucize olur. Fakat, hasıl olmadan önce, onun peygamber olduğuna inanmak gerekmez.

Hep O’nun mucizeleridir

Muhammed aleyhisselamın hak Peygamber olduğunu bildiren şahidler pek çoktur Allahü teâlâ, (Sen olmasaydın, hiçbir şeyi yaratmazdım) buyurdu. Bütün varlıklar, Allahü teâlânın varlığını, birliğini gösterdikleri gibi, Muhammed aleyhisselamın hak Peygamber olduğunu ve üstünlüğünü de göstermektedirler Ümmetinin Evliyasında hasıl olan kerametler, hep Onun mucizeleridir. Çünkü, kerametler, Ona tabi olanlarda, Onun izinde gidenlerde hasıl olmaktadır. Hatta, bütün peygamberler, Onun ümmetinden olmak istedikleri için, daha doğrusu, hepsi Onun nurundan yaratıldıkları için, onların mucizeleri de Muhammed aleyhisselamın mucizelerinden sayılır

Hz. Muhammedin (sallallahü aleyhi ve sellem) mucizeleri, zaman bakımından üçe ayrılmıştır:

Birincisi, mübarek ruhu yaratıldığından başlayarak, Peygamberliğinin bildirdiği (biset) zamanına kadar olanlardır Bunlara (İrhas) denir

İkincisi, bisetden vefatına kadar olan zaman içindekileridir

Üçüncüsü, vefatından kıyamete kadar olmuş ve olacak şeylerdir.

geri    mucize-keramet-sihr    ileri