Ruhların yardımı

Sual: Hızır aleyhisselam, hayatta mıdır?

CEVAP

Muhammed Masum-i Faruki hazretleri buyuruyor ki:

(Hızır aleyhisselamın hayatta olması üzerinde, âlimler başka başka söylediler. Bazı evliyanın konuştukları bildirildi ise de, bu haberleri diri olduğunu göstermez. Ruhu insan şeklini alıp, iş yapabilir. Ruhları ve kabr hayatını anlatmak, çok zordur. Bunlar üzerinde zan ile, tahmin ile konuşmamalı, (Nass)larda [Kur'an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde] bildirilmiş olanlara kısaca iman etmelidir. Kabrde nimetler ve azablar olduğuna iman ederiz. Bunların nasıl olduğunu araştırmayız. Meyyitlerin [ölülerin] birbirleri ile konuştukları bildirildi. Kabrde azab olunanların nara ve sayhaları haber verildi. (Bunları, insanlardan ve cinden başka her canlı işitir) buyuruldu.

Ahirette, Cehennemdeki ebedi, sonsuz azabdan kurtulmak için, islâm âlimlerinin bildirdiklerine iman etmek [inanmak] gerekir. Evliyanın, bu bildirilenlere uymıyan keşfleri kıymetsizdir. Tasavvufdan maksad, nefsin gizli ayblarını anlamaktır ve dine uymanın kolay olmasıdır ve ihlasa kavuşmaktır.) [C.1, m.182]

geri    mucize-keramet-sihr    ileri