Adak Parası

Sual: Adağımızı kesmeyip, parasını ablamın oğluna verebilir miyiz?

online casino

CEVAP

Adağı kesmek şarttır. Yeğeniniz zengin değilse, etini ona verebilirsiniz.

geri    kurban    ileri