Bayramın 3. günü

Sual: Bayramın ilk günü, Ankara’ya gideceğim. Orada seferî iken kurban keseceğim. 3. günü İstanbul’a gelip mukîm olacağım. Tekrar kurban kesmem vâcib olur mu?

CEVAP

Üçüncü günü mukîm olunca, tekrar kesmek vâcib olur. (R.Muhtâr)

geri    kurban    ileri

online casino