Hayat nimetine şükür

Sual: Zenginin, hayatının nimetine şükür olarak kesmeyi niyet ettiği hayvanı kesmesi vacip olur mu?

CEVAP

Evet, vacip olur.(Bedâyi)

geri    kurban    ileri

online casino