İki kişinin adağı

online casino

Sual: İki kişinin bir koyunu adaması câiz midir?

CEVAP

Hayır.

geri    kurban    ileri