Kurban kesilmezse

Sual: Bu yılki vâcib kurbanı kesemiyen, gelecek yıl kesse câiz olur mu?

CEVAP

Gelecek yıl kesilmez. Kurbanı, bayramın üçüncü günü akşamına kadar kesemiyen, kurbanı satın almışsa, canlı olarak bunu, satın almamışsa, orta derecede bir kurban değerini altın olarak bir fakîre verir. Böylece cezâdan kurtulursa da, kurban sevâbına kavuşamaz.

geri    kurban    ileri

online casino