Kurbanı yüzerken

Sual: Almanya’da kurbanları müslüman kesiyor, gayrı müslim yüzüyor. Böyle yüzülmüş kurban etini yemek câiz midir?

CEVAP

online casino

Yenmesinde mahzûr yoktur. İmâm-ı Rabbânî hazretleri, gayrı müslim, bir şeye elini sürünce, o şeyin pislenmiyeceğini bildiriyor. Kitâb ehli olan gayrı müslimlerin, Besmele ile kestiklerini yemenin de câiz olduğunu açıklıyor. Fakat zarûretsiz yememek iyi olur.

geri    kurban    ileri