Şâfiîler de kurban kesmeli

Sual: Şâfiîler niçin umumiyetle kurban kesmiyorlar?

CEVAP

Şâfiîde kurban kesmek sünnet-i müekkededir, yanî kuvvetli sünnettir. Hanefîde farzdan sonra vâcib gelir, Şâfiîde ise sünnet gelir. Farzdan sonra gelen bir emri, gücü yeterken yapmamak doğru olmaz. Peygamber efendimiz, (Kurban kesmiyen mescidimize gelmesin), (Cimrilerin en kötüsü kurban kesmiyendir) ve (Sünnetimi terkedene şefâ’atim harâm oldu) buyuruyor. Bunu sadece Hanefîler için değil, bütün müslümanlar için söylüyor. Gücü yeten Şâfiîler, Resulullah efendimizin bu emirlerini düşünerek kuvvetli sünnet olan kurban kesmeyi ihmâl etmemelidir.

Şâfiîlerin bir kısmındaki, yanlış bir kanâat ise, kazâsı olanın, sünnet kılması harâm olduğu için, farz namazlardan sonra hiçbir namaz kılmamalarıdır.

Evet Şâfiîde kazâsı olanın, sünnet kılması harâmdır. Fakat kendisinin ve bakmakla mükellef olduğu kimselerin geçimini temîn etmek için çalışmak zorunda olduğu vaktin dışında kazâ namazı kılmaları gerekir.

online casino

Şâfiîde, kurban kesmek gibi, Akîka kesmek de sünnettir. Akîka, çocuk nimetine karşılık, Allahü teâlâya şükretmek için hayvan kesmektir. Akîka, çocukları belâlardan, hastalıklardan korur. Yaşlı kimse, kendisi için de kesebilir. Peygamber efendimiz de, kendisi için akîka kesmiştir. Şâfiîler bayramda akîka da kesebilirler.

geri    kurban    ileri