Bu gece ne yapmalı?

Rahmet kapılarının açılıp, yapılan duâların kabul olacağı dört geceden biri Berat gecesidir. Kıyamette pişman olmamak için, bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe-istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalıdır!

Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duâsını çok okurdu.

Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için, ehl-i sünnet itikadında olmak, haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek, farzları kusursuz yapmaya çalışmak, o ameli ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır.

Hz. Aişe validemiz, (Ya Resulallah, Allahü teâlâ seni, geçmişte ve gelecekte günah işlemekten muhafaza buyurduğu hâlde, neden Berat gecesinde çok ibadet ettin) dediğinde, buyurdu ki:

(Şükredici kul olmıyayım mı? Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amel ve işleri Allahü teâlâya arz olunur.) [Gunye]

Hasan-ı Basrî hazretleri, şabanın 15. günü, sanki mezardan çıkmış gibi, yüzü çok solgun görülürdü. Bu üzüntünün sebebini sorduklarında buyurdu ki:

(İlm-i yakin ile biliyorum ki, günahım vardır. Günahım affedilmezse, sevaplarım da kabul edilmezse, hâlim nice olur diye korkumdan benzim sararıyor.)

geri    mübarekgeceler    ileri