Mirac gecesi

Sual: Mi'râc Kandilini nasıl değerlendirmelidir?

CEVAP

Bu gece kazâ namazı kılmalı, Kur'ân-ı kerîm okumalı, duâ, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmeli, bunların sevâblarını ölülere de göndermelidir!
Her zaman doğru îmân sahibi olmaya, farzları yapıp harâmlardan kaçmaya, tevbe edip farz borçlarını ödemeye çalışmalıdır! Bütün bunları yapmak ise ilimle olur. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

(Geceleyin bir müddet ilim ile meşgûl olmak, bütün gece sabaha kadar ibâdet etmekten ve namaz kılmaktan daha kıymetlidir.) [Ebû Nuaym]

Namazı doğru kılmak, orucu doğru tutmak, haccı uygun yapmak ve her ibâdet, ancak ilim ile mümkündür. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

(İlim öğrenmek, Allah indinde, namaz, oruç, hac ve fî-sebîlillah [Allah yolunda] cihâddan daha kıymetlidir.) [Deylemî]

geri    mübarekgeceler    ileri