Bu geceki namaz

Sual: Kadir gecesinde bir günlük kazâ namazı kılanın bin aylık kazâ namazı borcunun ödeneceği söyleniyor. Hiç namaz kılmayıp sadece Ramazanda her gece bir günlük kazâ kılan Kadir gecesini bulur. Bin aylık [83 yıllık] namaz borcu ödenmiş olur mu?

CEVAP

Mi'râc gecesinde yüz rek'at nâfile namaz kılanın bütün namaz borçlarının ödeneceği de söylendi. Mu'teber kitaplardan nakledilmezse, böyle büyük hatâlara düşülür. Hadîs-i şerîfte de buyuruldu ki:

(Kabûl olan hac, geçmiş günâhları yok eder.) [Beyhekî]

Kadir gecesini ihyâ edenin, Ramazan orucunu tutanın, haccı kabûl olanın, bütün günâhları affolursa da, namaz, oruç ve kul borçları ödenmiş olmaz. Bunları kazâ ederek, ödeyerek borçtan kurtulmak lâzımdır. (Hadika)

Günâhların affolması için Ehl-i sünnet i'tikâdına sahip olmak, bid'at işlememek lâzımdır.

Bu geceyi ihyâ için kazâ namazı kılmalı, Kur'ân-ı kerîm okumalı, duâ, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmeli, bunların sevâblarını ölü diri bütün müslümanlara göndermelidir!

geri    mübarekgeceler    ileri