Kadir gecesi

Sual: Kadir gecesinin 27. gece olduğu kesin midir?

CEVAP

Kadir gecesi Ramazan ayı içindedir. (Allahü teâlâ 5 şeyi 5 şey içinde gizlemiştir: Rızâsını tâ'atte, gazâbını günâhlarda, orta namazı 5 vakit namazda, evliyâsını halk arasında, kadir gecesini Ramazan ayı içinde gizlemiştir) buyuruluyor. O hâlde Allahü teâlânın rızâsına kavuşmak için, hiçbir iyiliği küçük görmemelidir! Gazâbı günâhlar içinde saklı olduğu için, hiçbir günâhı küçük görüp işlememeli; orta namazı kaçırmamak için, 5 vakit namazı vaktinde kılmalı; evliyâsı insanlar arasında gizli olduğu için herkese iyi muamele etmelidir! Atalarımız, (Her geleni Hızır, her geceyi kadir bil) demişlerdir. Ramazanın bütün geceleri ihyâ edilirse kadir gecesine rastlanılmış olur.

V.Necattaki hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Allahü teâlâ indinde en kıymetli gece, kadir gecesidir.)

(Kadir gecesinde bir defa, Kadr sûresini okumak, Kur'ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâbdır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir.)

Peygamber efendimiz, kadir gecesinde, (Allahümme inneke afüvvün tühıbbül afve fa'fü annî) duâsını okumayı bildirmiştir. Ma'nâsı şöyle: (Yâ Rabbî, sen elbette affedicisin, affı seversin, beni de affeyle!)

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bildirilmemiştir. Bu husûstaki hadîs-i şerîflerden birkaçı şöyle:

(Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın.) [Müslim]

(Kadir gecesini, Ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya Ramazanın son gecesinde arayınız. Sevâbını umarak kadir gecesini ibâdetle geçirenin geçmiş ve gelecek günâhları affolur.) [İ.Ahmed]

(Kadir gecesi Ramazanın 27. gecesidir.) [Ebû Dâvüd]

Hz. Âişe buyurdu ki:

(Resûlullah Ramazanın son on gününde her zamankinden daha fazla ibâdet ederdi.) [Tirmizî]

İmâm-ı a'zam hazretleri, kadir gecesinin, Ramazanın 27. gecesine çok isâbet ettiğini bildirmiştir. (Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihyâ eden, kadir gecesini ihyâ etmiş gibi sevâb kazanır) hadîs-i şerîfini düşünerek sık sık vâki olan 27. gece ihyâ edilirse, o gece kadir gecesi olmasa bile, büyük sevâba kavuşulur.

Kadir gecesini soran bir zâta Peygamber efendimiz (Bu yıl Ramazanın ilk gecesi idi geçti. 27. geceyi ihyâ et! Ramazanın 27. gecesini ihyâ edene, vücudundaki kıllar sayısınca, hac, umre, şehîd ve gâzi sevâbı verilir) buyurdu. Başka birisine de, (Bu yıl kadir gecesi geçti, fakat Ramazanın 27. gecesini ihyâ et! Kadir gecesi sevâbına kavuşursun. Şefâ'atten nasipsiz kalmazsın) buyurdu.

Hz. Âişe vâlidemize de, (13. gece idi geçti. Kadir gecesini kaçırdıysan, 27. geceye kavuşursun. O geceyi ihyâ edersen, âhiret yolculuğu için azık olarak o geceki ibâdet sana yeter) buyurdu. [V.Necat]

Evliyâdan bir zât, uzun tecrübelerine dayanarak, (Ramazan, pazar günü başlarsa, kadir gecesi 29. gecedir. Salı başlarsa 27. gece, perşembe başlarsa 25., cumartesi başlarsa 23., pazartesi başlarsa 21., çarşamba başlarsa 19., cum'a başlarsa 17. gecedir) diyor.

geri    mübarekgeceler    ileri