Yeni kandil mi?

Sual: Bir hoca, (13 Recepte, İdris aleyhisselam göğe kaldırıldığı için o gece kandildir. Başka kandiller bid’attır) diyor. Bu kandilleri herkes kendi aklına göre mi tesbit ediyor?

CEVAP

Ahir zamandayız. Herkes kendine göre bir kandil tesbit ederse, hergün kandil olur.
Başka bir hoca da çıkar, İsa aleyhisselamın göğe kaldırıldığı günü kandil yapar.
İslâm âlimleri asırlardır ne bildirmişse, öyle hareket edilir. İlave çıkarma yapılmaz.

geri    mübarekgeceler    ileri