Allahın kudreti, hikmeti demeli

Sual: Kalbin çalışmasına, gözün yaratılmasına Allahın mu’cizesi demek câiz midir?

CEVAP

Allahın kudreti, hikmeti demelidir! Mu’cizeyi hakîkî anlamından başka yerde kullanmamalıdır! Peygamberlerin gösterdiği hârikulâde hâllere mu’cize denir.

geri    mucize-keramet-sihr    ileri