Evliyanın yardımı

Sual: Evliya yardım edebiliyorsa, ne diye Bosnaya, Keşmire yardım etmiyor? Eğer evliyanın yardım etmeye gücü yetseydi, müslümanlar dünyada perişan olmazdı.

CEVAP

Siz evliyanın gücünden şüpheleniyorsunuz ki böyle bir suâl soruyorsunuz. Biz Allahü teâlânın gücünün sonsuz olduğunda ve Onun peygamberlerine ve evliyasına verdiği güçlerden hiç şüphe etmiyoruz. Allah, her şeye gücü yettiği hâlde, niye Bosnaya, Keşmire yardım etmiyor? (Allahın gücü yetseydi, müslümanlar perişan olmazdı.) diyemiyeceğinize göre, Allahın yardım etmeyişinin de elbette sebepleri vardır. Evliyanın, peygamberin yardım etmesi de ancak Allahın izni ile olur. O izin vermezse nasıl yardım edebilir? O izin verince de kim mani olabilir?

Evliya, enbiya yaratıcı değildir. Allahü teâlâ istenilen şeyi onların hürmetine yaratır. Yani onlar vesiledir, sebeptir. Cenab-ı Hak, her şeyi yoktan yarattığı hâlde, yaratmasına bazı şeyleri sebep kılmıştır. Mesela Âdem aleyhisselamı ana-babasız yaratmış; fakat çamuru vesile kılmıştır. Bütün çocukları yaratan da Allahü teâlâdır. Fakat çocukların yaratılması için, ana-babayı vesile kılmıştır. Âdem aleyhisselamı yarattığı gibi, bütün insanları da ana-babasız yaratabilirdi. Fakat ana-babayı vesile kılmıştır. Onun adeti böyledir. Onun için Kur'an-ı kerimde, (Allaha yaklaşmak için vesile arayınız!) buyuruluyor. (Maide 35)

Sebebe Yapışıp Duâ Etmeli

(Hadika)da (Ölülerden, ruhlardan birşeyi isterken, yani sebeplere yapışırken bu işleri sebeplerin değil, Allahü teâlânın yaptığına inanmalı.) buyuruluyor. Sebebe yapışan kimse, dileğini Allahü teâlâdan bekliyor. Allahü teâlâdan çocuk istiyen kimsenin, sebeplere yapışması, evlenmesi gerekir. Evlenmeden (Ya Rabbi bana çocuk ver.) demek, doğru değildir. Sebeplere yapışarak duâ etmelidir!

Allahü teâlâ, (Sadece bana itaat edin.) demiyor. (Bana ve Resulüme itaat edin.) ve (Resulümün emrettiğini yapın, nehyettiğinden sakının!) buyuruyor. Resulü de, (Varislerim olan âlimlere tabi olun!) buyuruyor. Biz de Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerini yazıyoruz, bunlara birşey ilave etmiyoruz.

Evliya için korku yoktur

Hz. Ömer’in oğlu Abdullah, insanların yolunu kesen aslana, (Derhal uzaklaş) buyurunca, aslan kuyruğunu sallıyarak uzaklaştı. İbni Ömer hazretleri, “Resulullah doğru söyledi” diyerek, (Allahtan korkandan her şey korkar) hadis-i şerifini bildirdi. (Hâkim)

Hz. Hubeyb, esir edilince, yanına gelenler, onun önünde taze üzüm görürlerdi. (Buhârî)

Avn bin Abdullah güneşte uyurken, bir bulut ona gölge ederdi. (Ebu Nuaym)

Evliyadan bunun gibi binlerce keramet işitilmiştir. Abdülkadir-i Geylanî hazretlerinin kerametleri ise pek meşhur olmuştur. Keramet haktır, inkâr eden ahmaktır. (Avarif-ül-mearif)

İmam-ı Gazâlî hazretleri, (İnsanların kalblerinden geçenleri haber veren evliya pek çoktur. Hz. Hızır ile konuştukları, gaipten ses işittikleri ve benzeri kerametleri gibi) buyuruyor. (İhya)

Abdülganî Nablüsî hazretleri buyurdu ki: (Evliyalığı inkâr etmek, dinin bir hükmünü inkâr etmek gibi küfürdür. Evliya ve peygamber, ne kadar yüksek olursa olsun kuldur. Hârika, keramet hâsıl olmasında, kulların hiç tesiri yoktur. Her şeyi yalnız Allahü teâlâ yaratmaktadır. Ancak Allahü teâlâ, peygamberlerini ve evliyasını başka kullarından üstün tutmuş, başkalarına vermediği keramet ve mucize gibi hârikaları, nimetleri bu zatlara ihsan etmiştir. Ma’rûf-i Kerhî, talebelerine, “Duâ ederken beni vasıta edin! Ben Allahü teâlâ ile aranızda vasıtayım” buyurdu. Çünkü evliya, Resulullahın vârisidir. Vâris olan, vârisi olduğu zatın bütün üstünlüklerine kavuşur.) [Hadîka]

Evliya [Allah dostları] için ahirette de korku yoktur. Kur'an-ı kerimde buyuruluyor ki: (Evliya için elbette korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.) [Yunus 62]

Evliyânın yardımı

Sual: Yaşayan veya vefât eden evliyâdan nasıl yardım istenir?

CEVAP

Onun büyüklüğüne inanmak ve onun yolunda olmak lâzımdır. Rûhuna Yâsîn-i şerîf veya üç İhlâs bir Fâtiha okuyup hediye edilir. Sonra hiçbir şey düşünmeden saygı ve tevâzu ile ismini söyliyerek tavassut etmesi için yalvarılır.

İyilerin Duâsı

Evliyadan bazıları, (Şu şöyle olacak diye) yemin etse, Allah, onu yalancı çıkarmaz. Onun istediğini yaratırdı. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Öyle kimseler gelecek ki, elbiseleri eski, üstü başı tozludur. Fakat bir şey için yemin etseler, Allahü teâlâ onların yeminlerini doğru çıkarır.) [İbni Ebiddünya]

Ebu Ubeyde el-havas hazretleri, Basradaki bir yangın içinde dolaşırken, Basra valisi, ona (Ateş içinde ne dolaşıyorsun, yanarsın) dedi. O da, (Rabbime beni ateşte yakmaması için yemin ettim) buyurdu. Vali, (O hâlde ateşi söndür) dedi. O da ateşi söndürdü.

Ebu Hafs hazretleri de, merkebini kaybeden bir köylüye rastladı. Köylü (Başka malım yok. Merkebimi bulmam gerekir) dedi. Ebu Hafs hazretleri, (Ya Rabbi bu köylünün merkebini buldurmadan bir adım atmam) diye yemin etti. Az sonra merkebi karşısına çıka geldi. (İhya)

geri    mucize-keramet-sihr    ileri