Mucize ve keramet haktır

Sual: Necdi bir genç, (Peygamberler mucize gösterir, evliyanın kerameti olur, kâfir sihir yapar demek şirktir, küfürdür. Böyle söylemekle bunlara yaratıcılık vasfı verilmiş olur) diyor. Bu hususta açıklama yapar mısınız?

CEVAP

İnsanların bütün işleri, adet-i ilahiyye içinde meydana gelir. Allahü teâlâ, sevdiği insanlara, iyilik ikram olmak için, adetini bozarak, sebepsiz şeyler yaratır. Bunlar peygamberlerden meydana gelirse (Mucize), evliyadan meydana gelirse (Keramet), diğer müminlerden meydana gelirse (Firaset), fâsıklardan meydana gelirse (İstidrac), kâfirlerden zuhur ederse (Sihir) denir.

Kur'an-ı Kerim ve Harikalar

Her müslümanın Kur'an-ı kerime inanması şarttır. Bir ayetinden bile şüphe eden müslüman olamaz. Kur'an-ı kerimde birçok mucize ve keramet bildirilmiştir. Mesela:

Hz. Davüdün elinde demir, hamur gibi yumuşardı. (Sebe 10)

Cinler, kuşlar ve rüzgar Hz. Süleymanın emrinde idi. Erimiş bakır sel gibi aktı. (Sebe 12, Neml 17)

Dağlar ve kuşlar Hz. Davüde boyun eğdi. (Enbiya 79)

Hz. İbrahimi ateş yakmadı. (Enbiya  69)

Hz. İbrahimin kestiği dört kuş dirildi. (Bekara 260)

Hz. Yunusu balık yuttuğu hâlde, zarar gelmeden kurtuldu. (Saffat 139-145)

Firavun, Hz. Musa’ya, (Peygamberlik sözünde doğru isen haydi bir mucize göster) demişti. Hz. Musa da, asasını yere bırakınca, hemen bir ejderha oluverdi. (Araf 106)

Hz. Musanın asası yılan olup, sihirbazların sihrini bozarak, gösterdikleri şeyleri yuttu (Taha 69)

[Kâfirlerin sihir ile harika şeyler yaptığı bu ayetten de anlaşılmaktadır.]

Hz. İsa beşikte iken konuştu. Elindeki çamurdan şekle üfleyince, canlı kuş oldu. Körleri iyi etti. Ölüleri diriltti. (Maide 110, A. İmran 49)

Hz. Zekeriyya, Hz. Meryem’in yanında yazın kış, kışın ise yaz meyveleri görürdü. (A.İmran 37),

Hazret-i Süleyman’ın veziri Asaf, iki aylık mesafedeki Belkıs’ın tahtını, göz açıp kapayıncaya kadar getirdi. Hz. Süleyman, (Bu Rabbimin bir lütfudur) dedi. (Neml 40) [Hz. Süleymanın veziri peygamber olmadığı hâlde, bu kerameti göstermiştir.]

Eshab-ı kehf, yiyip içmeden, 309 yıl uykuda kaldıktan sonra uyanmışlardır. Kur’an-ı kerimde bu olay için, (İşte bu, Allahın ayetlerinden [kudretini gösteren delillerden biri]dir) buyuruldu. (Kehf 17),

Hz.Hızırın harikası, sepetteki pişmiş ölü balık canlandı. (Kehf 86) [Bazı âlimlere göre Hz.Hızır, nebi değil velîdir. Velî ise, gösterdiği harikalar mucize değil keramettir.]

Ay ikiye ayrılınca, kâfirler, Resulullah için (Bize sihir yaptı) dediler. (Kamer 1,2)

Resulullah, Mescid-i Aksaya ve bilinmiyen yerlere bir anda gidip geldi. Mirac hadisesi. (İsra 1)

Mucizeler de Allah tarafından meydana gelir, fakat kâfirler inanmaz. (Enam 25, 109),

Peygamberlerin, elinde meydana gelen mucizelerin yaratıcısı da Allahü teâlâdır. (Hz. İsa, ölüleri diriltirdi) demekle ona yaratıcılık vasfı verilmiş olmuyor. Yine Allah yaratıyor. Nitekim, Allahü teâlâ, peygamberlerine verdiği mucizeleri bildirdikten sonra (Bunları yapan biziz) buyuruyor. (Enbiya 79)

Cin suresinin son ayetlerinin tefsirinde (Allahü teâlâ bazı gaipleri, gizli sırları peygamberlerine bildirir, onların gaipten haber vermeleri mucizedir) buyuruluyor. (Medarik)

Hz.Ali anlatır: Resulullah efendimizle gezerken rastladığımız her ağaç ve her taş, (Esselamü aleyke ya Resulallah) derdi. (Tirmizî),

Bir köylü, yakaladığı keleri Peygamber efendimize göstererek, (Bu hayvan senin peygamberliğini tasdik etmedikçe, inanmam) dedi. Keler de, şehadet etti. (Beyhekî),

Birçok deve ve geyik konuşup Peygamberimizi tasdik etmiştir. (Nesâî),

Bir çoban, bir kurdun konuştuğnu duyunca hayret etti. Kurt, çobana, (Ey çoban, Muhammed aleyhisselam hak peygamberdir) dedi. Çoban, Resulullahın huzuruna gelip, kurdun söylediklerini anlatınca, (Kurt doğru söyledi, hayvanların konuşması kıyamet alametidir.) buyurdu. (Taberânî),

Resûlullahın gelecekten haber veren çok mucizesi vardır. Mesela halife olacak zatlara, (Emir olunca şöyle yap) ve (Benden sonra, Ebu Bekr’e ve Ömer’e uyun) buyurmuştur. (Tirmizi)

geri    mucize-keramet-sihr    ileri