Dini Levha

Sual: Sadece mushaf ve dini levha ticaretinin mahzuru var mıdır?

online casino

CEVAP

Mushafı, Kur'an-ı kerim öğretilmesine, okunmasına sebep olmak niyetiyle satmak caiz ve sevab olur. Aldığı para helal olur. Fakat böyle niyetin alameti mal oluş fiyatına yakın az bir karla satmaktır.

Geçimi başka kitaplardan sağlanıyorsa, mushafları karsız satmalıdır. (Şira)

Mushaf, dini levha, ilmihal kitapları ticaret malı değildir. Emr-i maruf için satılır. Çarşıda pazarda satılmaz. Dükkanlarda rafa konur. Okumak, bereketlenmek için odaya asılır. Zinet eşyası dini eserleri yere sermek onlara hakaret olur.

geri    ticaret    ileri