Vakf ve Dernek

Sual: Dükkanım daha önce vakfa aitmiş. Vakf alınıp satılmadığına göre, kazancım helal mıdır?

CEVAP

Vakf statüsündeki vakf, alınıp satılmaz ve mülk olarak kullanılmaz. Fakat sizinkinin sadece adı vakıftır. Bugünkü vakfların durumu değişiktir. Bugün çeşitli vakflar kurulmuştur. Bunlar yardım teşkilatı olup, dinimizin hibe ahkamına tabidir. Yani bunlar yardım yerleridir, vakf değildir. Vakf malı, vakfeden kimsenin koyduğu şartlara göre idare edilir. Dernekler, yardım teşkilatları ise, başkalarının emirlerine göre iş görür. Buradaki paralar hibe edenlerden çıkmıştır. Orayı idare edenler, bu paraları çeşitli hayır ve hasenata sarfedebilirler. Yeni idare, eski idareden bütün malları teslim alır.

online casino

Bunların isminin vakf olması, dinimizin vakf hükmüne dahil edilmesine sebep olmaz. Mesela, melekler yiyip içmez. Fakat bir kadının ismi melek ise, bu da yiyip içmiyecek denmez. Siz dükkanınınızı gasbetmediniz. Hak sahibisiniz. Müstehak olarak kullanmanızda dinen bir mahzur yoktur. (İslâm Ahlâkı)

geri    ticaret    ileri