(Câiz değil) demek de;

1- Mekrûh,

2- Harâm,

3- Fâsid,

4- Küfür,

5- Sahîh değildir,

6- i’tibâr edilmez,

7- Bid’at ma’nâsına da gelir.

Birer misâl verelim:

1- (Namaz kılmak için, câmi resimli seccâdeyi yere sermek câiz değil) demek, mekrûhtur demektir. Genel olarak mekrûh denilince, tahrîmen mekrûh anlaşılır.

2- (Alkollü içkilerin damlasını içmek câiz değil) demek, harâm demektir.

3- (Yürüyerek namaz kılmak câiz değil) demek, fâsid yanî namaz bozulur demektir.

4- (Allah göktedir demek câiz değildir) demek, küfr olur, yanî böyle söyliyen kâfir olur demektir. (Şaka olarak da olsa, zünnâr denilen papaz kuşağını bele bağlamak câiz değil) demek de böyledir. Yanî zünnâr kuşanan kâfir olur. Bunun gibi, (Müslüman kızın, kâfir erkekle evlenmesi câiz değil) demek, evlenirse, kâfir olur demektir.

5- (Diş çukurundaki yemek artığının altına su geçmezse gusül câiz olmaz) demek, gusül sahîh olmaz, geçerli olmaz demektir.

6- (Müctehid olmayanın, âyet-i kerîmeden ve hadîs-i şerîflerden manâ çıkararak, kendi anladığına göre hareket etmesi câiz değil) demek, muteber değildir, hiç kıymeti yoktur demektir.

7- (Sakalı bir tutamdan kısa yapmak câiz değil) demek, bid’at olur demektir. Bid’at ise harâmdır. Çünkü sünneti değiştirmiş oluyor.

geri    dili bozmak    ileri