Cihadın önemi

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(En kıymetli amel cihaddır.)

(Müşriklere karşı, mal, can ve dilinizle cihad ediniz!)

(Cihadı terkeden millet, mutlaka genel bir belâya maruz kalır.)

(İnsanların en üstünü, canı ve malı ile Allah yolunda cihad edendir.)

(Cihad etmeden veya cihadı düşünmeden ölen, münafık olarak ölür.)

(En faziletli cihad, canı, malı ile müşriklerle mücadeledir.)

(Fi-sebilillah cihad ediniz. Böyle cihad, cennet kapılarını açar, sıkıntıları giderir.)

geri    ilim    ileri