Em-i marufun önemi

Cihad bu kadar faziletli olduğu hâlde, emr-i maruf daha kıymetlidir. Hadis-i şerifte, (Bütün ibâdetlere verilen sevap, Allah yolunda savaşa verilen sevaba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Savaşın sevabı da, emr-i maruf ve nehy-i münker sevabı yanında denize göre, bir damla su gibidir.) buyuruldu.

İbni Abidin hazretleri ise, (Fıkıh âliminin müslümanlara sağladığı faydanın sevabı, cihad sevabından daha çoktur) buyurmaktadır. [Kur‘an-ı kerime, hadis-i şeriflere ve akla uygun şeylere Maruf, bunlara uymayana Münker denir.]

Günümüzde en kıymetli amel, yayın yolu ile Emr-i maruf ve Nehy-i münker yapmaktır. Ehl-i sünnet itikadını yaymalı, gayrı müslimlere ve sapıklara gerekli cevap verilmelidir! Bu yol ile cihad edenler, yardımda bulunanlar, cihad sevabına ortak olur. Hadis-i şerifte, (Bir mücahidi giydirip kuşatan veya onun çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını gören, harbe gitmiş gibi sevaba kavuşur.) buyuruldu. Emr-i maruf yapmak da ilim ile olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Gece bir müddet ilim öğrenmek, bütün gece ibâdet etmekten sevaptır.)

(Sabah-akşam ilimle meşgul olmak, cihaddan efdaldir.)  

(İlimden bir mesele öğrenmek, yüz rekat [nafile] namaz kılmaktan daha kıymetlidir.)

(Din ilmine sahip olanın sıkıntısı gider ve ummadığı yerden rızıklanır.)

(İlim öğrenen veya Allah için bir dost edinen veya din kardeşinin yüzüne şefkatle bakan veya “Bismillah” diyerek işine başlayan affa uğrar.)

Hz.Ali: (İlim, maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen korursun; fakat ilim seni korur. Mal harcamakla azalır, ilim sarfetmekle çoğalır.) buyurdu.

Hz. İbni Abbas da, (Hz. Süleyman; mal, ilim ve hükümdarlık arasında muhayyer bırakıldı. O ilmi tercih etti ve bu sayede diğer ikisine de malik oldu.) buyurdu.

İmam-ı Gazalî hazretleri de, (İnsanın diğer mahlukattan üstünlüğü ilmi iledir, güç ve kuvvetiyle değildir. Çünkü deve insandan kuvvetlidir. İrilik bakımından da değildir. Çünkü fil insandan çok iridir. Cesaret bakımından da değildir. Çünkü aslan insandan cesurdur. Çok yemesiyle de değildir. Çünkü mandanın karnı, insanın midesinden daha büyüktür. Şu hade ilim çok üstün bir vasıftır.) buyurmaktadır.

Yemek ve içmekten kesilen hasta, ölmeye mahkum olduğu gibi, ilim ve hikmetten mahrum kalb de ölüme mahkumdur. O halde, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okuyup, dinimizi doğru olarak öğrenmeliyiz. [Hakikat Kitabevinin yayınladığı eserler, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından tercüme edilmiştir. İnternet adresi: http://.www.hakikatkitabevi.com]

geri    ilim    son-başa