Rehbere ihtiyaç

Rehberlerin başında peygamberler gelir. Sonra âlimler rehberdir. Rehber olan evliyaya mürşid denmiştir. Yunus Emre ise böyle ilim sahibi mürşidlere er ve erenler tabirini kulllanmaktadır:

 

Erenlerin şehrine her dem giresim gelir

İçindeki sultanın yüzün göresim gelir.

 

Göremezem yüzünü, işitirim sözünü,

Görmek için yüzünü canım veresim gelir.

 

Yanına varmak için, yedi kapı geçmek şart

Yedisinden içeri sızıp giresim gelir.

 

Her kapıda nöbetçi, vardır yüz bin askeri.

Aşkın kılıcı ile vurup kırasım gelir.

 

Mecnuna hayran benim, Mevlaya kurban benim

Leylayı görmek için mecnun olasım gelir.

 

Dost oldu bize mihman, bunca yıl bunca zaman

İsmail gibi candan kurban olasım gelir.

 

Erenlerin nazarı, cevher eder toprağı

Erenlerin bastığı toprak olasım gelir.

 

***

 

Erenlerin sohbeti, ele giresi değil.

Sohbete kavuşanlar, mahrum kalası değil.

 

Bulmak için bir eri, gezmek gerek çok yeri,

Sarraf tanır cevheri, herkes bilesi değil.

 

Akıp duran pınara, yanına testi kona,

Kırk yıl orada dura, kendi dolası değil.

 

Ten fânidir can ölmez, giderse geri gelmez

Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

 

Sohbetle parlar iman, talip kazanır irfan.

İnsanı ârif yapan, fesi, hırkası değil.

 

Gönülde cevher yoksa, yüzbin kitap okusa

Haktan medet olmasa nasip olası değil.

 

Önce doğru iman et, haramlardan elin çek

Ruha gıdadır sohbet, herkes bulası değil!

 

Yârin gönlü bir sırça, kırmayasın sakın ha,

Eğer sırça kırılsa, bütün olası değil.

 

Yunus hiç oyalanma, azığını hazırla

Gelen gider dünyaya, bâkî kalası değil.

geri    ilim    ileri