Hikmet ve fıkıh

Sual: Kur'an-ı kerimde hikmet sahipleri övülüyor. Hikmet ne demektir?

CEVAP

Hikmet, ilim, fen manasına geldiği gibi, fıkıh ilmi manasına da gelir. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruldu ki:

(Allah, hikmeti [fıkh ilmini] kime dilerse ona verir. Her kime hikmet verilmişse, muhakkak ona çok hayr verilmiştir.) [Bekara 269]

Bu ayet-i kerimedeki "Hikmet"i islâm âlimleri fıkh olarak bildirmişlerdir. (Dürr-ül muhtar)

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Allah, iyilik etmek istediği kulunu dinde fakih yapar.) [Buharî]

(İbadetlerin en kıymetlisi fıkhı öğrenmek ve öğretmektir.) [İbni Abdilberr]

(Her şeyin dayandığı direk vardır. Dinin temel direği, fıkıh ilmidir.) [Beyhekî]

(Fıkıhsız ibâdet eden, gece karanlıkta yaptığını, gündüz yıkana benzer.) [Deylemî]

(Hikmetsiz kalb, harap ev gibidir. Şu hâlde öğrenin, öğretin. Fıkıh öğrenin, cahil olarak ölmeyin. Çünkü Hak teâlâ cahillik için mazeret kabul etmez.) [İ.Sünni]

(Hikmet, müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa almalıdır.) [Askeri]

(Hikmet, şereflinin şerefini arttırır, köleyi padişah yapar.) [Ebu Nuaym]

(Allahın rezil etmek istediği kul, ilim ve edebden mahrum kalır.) [İbni Neccar]

(Bir müslüman, arkadaşına, hidayetini arttıracak veya onu tehlikeden kurtaracak hikmetli bir sözden daha iyi bir hediye veremez.) [Ebu Yala]

geri    ilim    ileri