Din ve İlim

Sual: "Dini, ilmi, edebi ve ahlâki yayın" gibi tabirler kullanılıyor. Din ile ilim ayrı mıdır?

CEVAP

Böyle konuşup yazanlar, ya dinimizi iyi bilmiyorlar veya mezhebi kabul etmiyorlar. İslâmi ilimler ikiye ayrılır:

1- Nakli ilimler. (Tefsir, kelam, hadis, fıkh ilmi gibi.)

2- Akli ilimler. (Matematik, edebiyat ve mantık ilmi gibi.)

Görüldüğü gibi, bütün ilimler, İslâm bilgileri içinde incelenir. Dini, ilimden ayıranlar, Batılı  yazarların tesiri altında kalan kimselerdir. Bildirdiğiniz gibi dinimizde ahlâk da var, edeb de var,  edebiyat da... Bu bakımdan "Dini, ilmi, edebi, ahlâki yayın" tabiri doğru değildir. Dini denilince,  diğerleri kullanılmaz. Dini kelimesi kullanılmadan diğerlerinin hepsini kullanmakta mahzur yoktur. 

geri    islamiyetvediğerdinler    ileri