İlmin Önemi

Sual: Bazıları dini ve ilmi diyorlar. Din ilimden ayrı mıdır?

CEVAP

İslâmiyet, ilmin ta kendisidir. Kur'an-ı kerimin birçok yeri, ilmi emretmekte, ilim adamlarını övmektedir. Mesela Kur'an-ı kerimde mealen (Bilen ile bilmeyen hiç bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir.) buyurulmaktadır. (Zümer 9)

Peygamber efendimizin ilmi öven ve teşvik buyuran sözleri o kadar çoktur ve meşhurdur ki, gayrı müslimler dahi bunları bilmektedir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(İlim, Çinde de olsa alınız!) [Beyhekî]

(Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız!) [S.Ebediyye]

(Bilerek yapılan az bir ibâdet, bilmiyerek yapılan çok ibâdetten daha iyidir.) [Hakim]

(Şeytanın bir âlimden korkması, cahil olan bin abidden korkmasından daha çoktur.) [Beyhekî]

(İlim, benim ve diğer peygamberlerin mîrâsıdır. Kim bana mîrâsçı olursa, Cennette benimle beraber olur.) [Deylemî]

(İlimle az amel fâideli olur, ilimsiz çok amelin kıymeti olmaz.) [Deylemî]

İslâm dininde kadın kocasının izni olmadan nafile hacca gidemez. Sefere çıkamaz. Fakat kocası öğretmezse ve izin vermezse, ondan izinsiz, kendisi için lüzumlu olan ilmi öğrenmeye gidebilir. Görülüyor ki, Allahü teâlânın sevdiği, büyük ibâdet olan hacca izinsiz gitmesi günah olduğu hâlde, ilim öğrenmeye izinsiz gitmesi günah olmuyor. Hadis-i şerifte (Nerede ilim varsa, orada müslümanlık vardır. Nerede ilim yoksa, orada kâfirlik vardır!) buyuruldu. Burada da, dinimiz ilmi emretmektedir. Her müslümanın, önce din, sonra dünya bilgilerini öğrenmesi gerekir. (Herkese Lazım Olan İman)

geri    islamiyetvediğerdinler    ileri