Hırıstiyanlığın esasları

Sual: Hıristiyanlık hakkında bilgi verir misiniz?

CEVAP

Hz.İsa 30 yaşında iken, Benî isrâil'e peygamber olarak gönderildi. Bozulan Yahudiliğin hükümlerini neshedip yürürlükten kaldırdı. Kendisine İncîl kitabı verildi. İncîl'de, Allahü teâlânın birliği, İsa aleyhisselâmın Allah'ın kulu ve resulü olduğu yazılıydı.

 Hz.İsa'ya inanmayan Yahudiler, onu Romalılara şikâyet etti. Kudüs'teki Romalıların Yahudi vâlisi Pilatus, Hz. İsa'nın yakalanıp çarmıha gerilmesini emretti. Havarilerden biri olan Yehuda, onu Romalılara ihbar etti. Askerlerle beraber yerini göstermeye gidince, Allahü teâlâ Yehûda'yı Hz.İsa'nın şekline çevirdi. Askerler aradıkları İsa'nın bu olduğunu sanarak, Yehuda'yı çarmıha gerdiler. O anda Allahü teâlâ Hz. İsa'yı göğe çıkardı. 

Hak din olan İsevilik yayılmaya başlayınca, Yahudiler ile Yunanlılar ve Romalılar karşı çıktılar.

Bolüs (Pavlos) adındaki bir Yahudi; İsa'ya inandığını söyleyerek ve hak din olan İseviliği yaymaya çalışıyor görünerek, asıl İncil'i yok etti. 4 kişi ortaya çıkıp 12 havariden ve Bolüsten işittiklerini yazdılar. Böylece 4 incil meydana geldi.

Yunan felsefesi ile yetişen Bolüs, Havarilerden Barnabas’ın yakın arkadaşı idi. Bozuk fikirlerini ona da aşılamak istedi, başaramayınca, açıkça düşmanlığa başladı. Bolüs, İsevi görünüp kendisini din âlimi tanıtarak; "İsa, Allah'ın oğludur." gibi bir çok şeyler uydurdu. Şarabın ve domuzun helâl olduğunu söyledi. Bolüs'ün "İsa'nın haça gerilmesi, hikmet ve kurtuluştur" diyerek ortaya attığı anlamsız iddia; bugünkü Hıristiyanlığın esas felsefesini teşkil etti. Müslümanların kitaplarından alarak dünyanın güneş etrafında döndüğünü söyleyen Galile, incillerdeki yanlış bilgiye göre, Engizisyonca müebbet hapse mahkum edildi ve gözleri kör olarak öldü. Bugünkü Hıristiyanlığın esasları şöyledir:

1. Her çocuk günahkâr olarak doğar.

2. Hz. İsa, Allah'ın oğludur. Bazen de Allah’tır.

3. Allah, insanların günâhını affettirmek için, kendi oğlunu haçta öldürtmüştür.

4. İnsanlar, Allaha dua edemez. Ancak papazlar dua edebilir ve insanların günahını affedebilirler.

5. Papa günahsızdır. Onun her yaptığı iş doğrudur.

Hıristiyanlığın tekrar doğru yola girmesi için, çeşitli çalışmalar yapılmış, reformlar meydana gelmiştir. Papaz Luther, Protestanlığı kurarak bazı düzeltmeler yapacağım derken, Hıristiyanlığı büsbütün bozmuştur. Kilise, toplumun maddi, manevi bütün hayatına hâkim olmuştur:

1) Kilise günahları itiraf ettirir ve papazlar günah çıkarır.

2) Hıristiyanlıkta baba, oğul ve kutsal ruh adına vaftiz olmak kilisenin emridir.

3) Nikâh kilisede kıyılır. Kilise dışında yapılan nikâh geçersizdir.

Son zamanlarda Hıristiyanlıkta Allah inancı hususunda önemli gelişmeler olmaktadır. Katolik Kilisesinin ve Vatikan'ın ileri gelenleri ve bilim adamlarından meydana gelen bir heyetin 7 yıllık bir araştırma neticesinde hazırladığı Evrensel Kateşizm adlı el kitabında, Katoliklerin de İslâmiyetteki gibi "Tek Allah" inancında olmaları gerektiği belirtildi. Papalığın direktifi ile hazırlanan bu kitap 1992’de Fransa'da piyasaya çıktı. Hıristiyanların bu yeni el kitabı, şimdiye kadar bu gaye ile hazırlanan diğer papalık yayınları arasındaki en önemli farkı, Allah inancının "Baba-oğul-Ruhül-Kudüs" şeklinde olmaması gerektiğinin açıkça belirtilmesidir. Kitapta Allah’a yaratılmış varlıkların sıfat ve suretlerinin hiçbirisinin yakıştırılamayacağı; çünkü Allahın ne erkek, ne kadın ne de insan suretiyle ilgisi bulunmayan tek yaratıcı olduğu ifade edilmektedir. Bu yeni inancın İslâmiyetteki Allah inancı gibi olması gerektiği açıkça belirtilmektedir.

İnsan hakları, yaratılış esasları ile cinsiyet konuları üzerinde durulan, Vatikan'ın bu yeni eserinde; "Huzurlu yaşamanın anahtarı Yaratan'ı benimsemek ve Tek Allah'ın varlığına inanmaktır." denilmektedir. Bu eser, bilim adamlarınca çok önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir.

geri    küfür    ileri