Küfür tek millettir

Sual: “Küfür tek millettir” deniyor. Halbuki, çeşitli kâfir var. Hepsi de birbirine düşmandır. Bu sözün açıklaması nasıldır?

CEVAP

Kâfirler, İslâma olan düşmanlıklarında birbirinin dostudur. Menfaatleri olan işlerde birbirine düşmandır. Bir menfaat için, bir kemik için birbirini yerler. Konu İslâm olursa, hepsi birleşir, birbirine arka çıkarlar. Bu olaylar çok görülmüştür. En son Bosna’da aynı oyunlar oynanmıştır.

Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyuruluyor ki:

(Ey îmân edenler, Yahûdîleri de, Hıristiyanları da dost edinmeyin! Onlar, [İslâma olan düşmanlıklarında] birbirinin dostudur. Onları dost edinen de onlardan [kâfir] olur. Allahü teâlâ, [kâfirleri dost edinip kendine] zulmedenlere hidâyet etmez.) [Mâide 51]

(Zâlimler, [İslâma olan düşmanlıklarında] birbirinin dostudur. Allahtan korkanların dostu ise Allahtır.) [Câsiye 19]

Allah düşmanları, birbirini iyi tanıdıkları ve birbirlerinin açıklarını iyi bildikleri için, [merhum Necip Fazıl’ın tâbiriyle] birbirlerinin aleyhine söyledikleri her şey doğrudur.

geri    küfür    ileri