Kul hakkının önemi

Sual: Üzerinde kul hakkı ile ölen kimse, cennete giremez mi?

CEVAP

Kul hakkı kâfirlik değildir. Sevaplarından bir kısmını vererek kul hakkını öderse, cehenneme girmez. Sevapları yoksa, kul hakkı olanın günahlarının bir kısmını yüklenir. Cezasını çektikten sonra cennete gider. Cennete yalnız kâfir girmez. Ne kadar çok günahkâr olursa olsun, müslüman, günahlarının cezasını çektikten sonra muhakkak cennete girer. Fakat cehennemde ceza çekmek öyle kolay değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Müflis, şu kimsedir ki, kıyamette, amel defterinde pek çok namaz, oruç ve zekât sevabı bulunur. Fakat, bazılarına çeşitli yönden zararı dokunmuştur. Sevapları, bu hak sahiplerine verilir. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları, bunun üzerine yükletilip cehenneme atılır.) [Müslim]

İşlenen günahta kul hakkı da varsa, kul hakkını hemen ödemek, onunla helallaşmak, ona iyilik ve duâ etmek de gerekir.

Mal sahibi, hakkı olan kimse ölmüşse, ona duâ etmeli, çocuklarına ve vârislerine borcunu verip ödemelidir. Çocukları, vârisleri bilinmiyorsa, o miktar parayı, fakirlere sadaka verip, sevabını hak sahibine niyet etmelidir.

Kul hakkını, Allahın hakkından önce ödemek gerekir. Kul hakkı olan günahların affı güç ve azapları daha şiddetlidir. Başkasının hakkını yiyen, onunla helallaşmadıkça affa uğramaz. Yani üzerinde kul hakkı bulunanı Allahü teâlâ affetmez ve bunlar cehennemde cezalarını çeker. (Hadika)

Demek ki, kul borcu olan helallaşmalıdır. Kul borcu ile ölürsek, birçok sevabımı hak sahibine verilir, sevabımız kalmazsa, onun günahlarını yüklenmek zorunda kalırız.

Şehit olan kimselerin kul borçlarını Allahü teâlâ öder.

geri    kulhakları    ileri