Namaz kılanın hakkı

Sual: Müslümanların, namaz kılmayan kimse üzerinde hakları olur mu?

CEVAP

Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretleri buyuruyor ki:

Namaz kılmıyan, namaz kılmamakla bütün müminlere zulmetmiş olur. Çünkü her namazda, (Esselamü aleyna ve alâ ibadillahissâlihîn) = [Bize ve salih kullara selam olsun] demekle, bütün müminlere duâ ediliyor. Her gün beş vakit namazda yirmi defa tekrar edilen bu duâdan, müslümanları mahrum bırakmış olur. Yani hakları olan bu duâyı terketmiş olur. Kıyamette bütün müminler bu haklarını alırlar.

geri    kulhakları    ileri