Hakiki iman sahipleri

Hakiki imana kavuşan evliya bile mürted olmaz. M. Masum hazretleri buyurdu ki:

(Tasavvuf büyüklerinde nefs de imana geldiği için, iman yok olmaktan korunmuştur. (Ya Rabbi, senden sonu küfr olmayan iman istiyorum) hadisi ve Nisa suresinin, (Ey iman edenler, iman edin) mealindeki 136. ayeti, hakiki imanı göstermektedir. Bu ayet (Hakiki imana kavuşun) demektir.) [2 / 61]

Senaullah-i Dehlevî hazretleri buyurdu ki:

Tasavvufta fenâ makamına kavuşan, muhakkak imanla ölür. Bekara suresinin, (Allahü teâlâ, imanınızı zayi etmez) mealindeki 143. ayet-i kerimesi ve (Allahü teâlâ, [Fenâ makamına kavuşan] kulların imanlarını geri almaz) hadis-i şerifi, hakiki imanın geri alınmıyacağını göstermektedir. (İrşad-üd-talibin)

Allahü teâlâ, fenâ makamına kavuşmuş evliyanın imanını almadığına, yani mürted yapmadığına göre, evliyadan daha yüksek olan sahabiyi mürted yapar mı hiç?

Dinimiz zâhire göre hüküm verir. Bir dinsiz, küfrünü gizleyip, “Müslümanım” dese, Müslüman kabul edilir ve Müslüman muamelesi görür. Salebe de münafık iken, Müslüman görünmüş; fakat, zekâtı inkâr edince, münafıklığı meydana çıkmıştır. Daha önce Müslüman göründüğü için (mürted oldu) denilmiştir. Yoksa ayet-i kerimede bildirildiği gibi, hakiki imana kavuşan asla mürted olmaz. Vahiy kâtiplerinden de münafık yoktu.

geri    mezhep    ileri