Kılıçlar gölgesinde

Dünya, mal, dünyalık, rızık gibi ma'nâlara da gelir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
(Dünya [dünya malı] bana yaklaşmak istedi. "Benden uzaklaş" dedim. Giderken, "Sen benden kurtuldun ama, senden sonrakiler benden kurtulamaz" dedi.) [Bezzâr]

(Cennet anaların ayakları altındadır) hadîs-i şerîfini, (Cennet, ananın rızâsı altındadır) şeklinde açıklamak lâzımdır. Ancak bu kadar bir açıklama da kâfi gelmez. Çünkü ana-babanın gayrı meşru emirlerine de riâyet edilmesi gerekeceği anlaşılır. Ayrıca bir çocuk, müslüman olmasa; fakat ana-babasının rızâsını alsa, Cennete gideceği de zannedilebilir. O hâlde hadîs-i şerîfi İslâm âlimlerinin açıkladığı şekilde bildirmek lâzımdır. O da şöyle: (Müslüman evlâd, müslüman ana-babanın dîne uygun emirlerine riâyet edip, rızâlarını kazanırsa, Cenneti kazanır.)

(Eş-şer'u tahtesseyf) ve (El Cennetü tahte zılâlissüyûf) hadîs-i şerîflerini kelime kelime tercüme edersek (İslâm kılıç altındadır) ve (Cennet kılıçların gölgesi altındadır) demektir. İslâm kılıcın altında ne demektir? Kılıç ile atom bombası, roket, radar, füze gibi her çeşit harb vâsıtaları kastedilmektedir. Müslümanlar, ekonomide, teknolojide ileri seviyede olursa, dinlerini korumuş olurlar. Yanî, Islâmiyet, kılıç ve diğer vâsıtaların koruması altındadır. Amerika'nın, Rusya'nın tekniğini almak lâzımdır. O hâlde yukarıdaki hadîs-i şerîflerin açıklaması şöyle olur: (İslâmiyet, kâfirlerdeki silâhların hepsini yapmakla ve bunları iyi kullanmakla sağlam kalır.) 

geri    mezhep    ileri