Semavî dinlerde iman

Sual: Allahın gönderdiği dinlerdeki hükümler, aynı olması gerekirken niçin değişiktir?

CEVAP

Allahü teâlânın var ve bir olduğunu bildiren İlâhi dinlerin hepsi, insanlar tarafından bozulmadan önce, inanılacak şeyler bakımından birbirinin aynı idi. Aralarında fark yok idi.

Musevîlik ve İsevîlik de, Allahü teâlânın bir olduğunu ve Allahü teâlânın peygamberlerinin bir insan olduğunu bildirmiştir. Ancak Yahûdiler, Hz. İsa’ya inanmadılar. Hıristiyanlar da putlara tapınmaktan kurtulamadılar ve Hz. İsa, (Ben de sizin gibi bir insanım. Allahın oğlu değilim) dediği hâlde, Baba, Oğul ve Ruh-ul kuds ismi ile 3 ayrı ilâha tapındılar. Bunun yanlış olduğunu anlıyan ve düzeltmeye uğraşanlar arasında papa Honorius da vardır.

Bu yanlış inançları, ancak Allahü teâlâ, son peygamberi Muhammed aleyhisselam vasıtası ile düzeltmiştir. O hâlde, bu dinleri, içerlerine sokulmuş olan hurafelerden temizliyen hakiki, doğru dinin, İslâm dini olduğu pek açıktır. Müslüman olan İngiliz Fellowes, şöyle diyor:

(Hıristiyanlığın yanlış inançlarını düzeltmeye kalkan Martin Luther, ne yazık ki İslâmiyet ile bu kusurların düzeltildiğini bilmiyordu.)

geri    mezhep    ileri